ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi cho chất béo phản ứng với dung dich Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2, đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa  V với a, b là ? 

  • A.  V  = 22,4 (b + 3a) 
  • B.  V  = 22,4 (b + 7a) 
  • C.  V  = 22,4 (4a - b) 
  • D.  V  = 22,4 (b + 6a) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì 1 mol chất béo X phản ứng tối đa 4 mol Br2 nên trong phân tử có 7 liên kết pi ( tính cả 3 liên kết pi trong chức –COO- ) 
  Nên với phần đốt cháy thì: nCO2 – nH20 = (7-1)nX 
  ⇒ nCO2 = b +6a ⇒ VCO2 = 22,4.(b + 6a) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON