YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Este no, đơn chức, mạch hở (X) có %mC bằng 54,545%. Công thức phân tử của X là 

  • A. C3H6O2
  • B. C4H8O2
  • C. C5H10O2
  • D. C2H4O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt công thức CnH2nO2  ta có phương trình 
  54.545.(14n+16.2) = 12.n.100 ⇒ n= 4 ⇒ C4H8O2 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON