AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bốn kim loại Na, Al, Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T. Biết: X, Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T lần lượt là:

  • A. Na; Fe; Al; Cu.
  • B. Na; Al; Fe; Cu. 
  • C. Al; Na; Cu; Fe.
  • D. Al; Na; Fe; Cu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X đẩy được T ra khỏi muối kim loại ⇒ X không thể là Na
  ⇒ Loại A và B
  ⇒ X là Al
  Z không phản ứng với H2SO4 đặc nguội ⇒ 3 kim loại thỏa mãn: Al; Fe; Cr
  ⇒ Z là Fe

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA