ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch chứa 0,25 mol Cu2+; 0,2 mol K+; a mol Cl- và b mol SO42-. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch là 52,4 gam. Giá trị của a và b lần lượt là:

  • A. 0,4 và 0,15.
  • B. 0,2 và 0,25.  
  • C. 0,1 và 0,3. 
  • D. 0,5 và 0,1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nCl- + \(2n_{SO_{4}}\)
  ⇒ a + 2b = 0,7 mol
  mmuối = mion ⇒ 0,25.64 + 0,2.39 + 35,5a + 96b  = 52,4g
  ⇒ a = 0,4; b = 0,15 mol

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON