YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch chứa 0,25 mol Cu2+; 0,2 mol K+; a mol Cl- và b mol SO42-. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch là 52,4 gam. Giá trị của a và b lần lượt là:

  • A. 0,4 và 0,15.
  • B. 0,2 và 0,25.  
  • C. 0,1 và 0,3. 
  • D. 0,5 và 0,1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nCl- + \(2n_{SO_{4}}\)
  ⇒ a + 2b = 0,7 mol
  mmuối = mion ⇒ 0,25.64 + 0,2.39 + 35,5a + 96b  = 52,4g
  ⇒ a = 0,4; b = 0,15 mol

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON