AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn lượng NO trên với O2 dư, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và còn lại khí O2 duy nhất. Tổng thể tích O2 (đktc) đã phản ứng là:

  • A. 0,896 lít.
  • B. 0,672 lít.
  • C. 0,504 lít.
  • D. 0,784 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nCu = 0,06 mol. Bảo toàn e: 2nCu = 3nNO ⇒ nNO = 0,04 mol
  Xét phản ứng tổng:
  2NO + 1,5O2 + H2O → 2HNO3
  \(\Rightarrow n_{O_2} = 0,03\ mol \Rightarrow V_{O_2} = 0,672\ (l)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>