AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mẫu khí thải ra được cho qua dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do khí thải có:

  • A. SO2  
  • B. H2
  • C. CO2
  • D. NO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết tủa màu đen là CuS. Như vậy chất ban đầu phải chứa S2-→ H2S

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>