YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?

  • A. Fe và Al.
  • B. Fe và Cr.
  • C. Mn và Cr.
  • D. Al và Cr.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Al và Cr bền trong không khí và nước do trên bề mặt của chúng có lớp màng oxit bảo vệ

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA