YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn (X) và dung dịch (Y). Lọc tách (X), rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch (Y), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là:

  • A. 6,40.
  • B. 5,76.
  • C. 3,20.
  • D. 3,84.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\left\{\begin{matrix} n_{{NO_3}^-}=0,08\ (mol)\\ n_{Zn}=0,06\ (mol) \ \ \ \end{matrix}\right.\) Theo nguyên tắc chất mạnh nhất sẽ lấy các anion trước → Zn có dư.
  Và \(\xrightarrow[]{BTKL\ (Cu,Ag,Zn)}\) m+ 0,08 × 108 + 3,9 = 7 + 6,14 + 0,04 × 65 → m = 3,2 (gam)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2628

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON