ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các dãy chất Cr2O3, Cr, Al, Al2O3, CuO, CrO3, NaH2PO4. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH loãng là:

  • A. 7.
  • B. 4.
  • C. 6.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Al; Al2O3; CrO3; NaHS; NaH2PO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA