YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  _________her tears, she waved goodbye to her family from the station platform.

  • A. Filling out
  • B. Bringing in
  • C. Turning over
  • D. Fighting back

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D

  • Fighting back tears: gạt nước mắt
  • Gạt nước mắt, cô ấy đã vẫy tay tạm biệt gia đình từ sân ga.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON