ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  _________her tears, she waved goodbye to her family from the station platform.

  • A. Filling out
  • B. Bringing in
  • C. Turning over
  • D. Fighting back
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D

  • Fighting back tears: gạt nước mắt
  • Gạt nước mắt, cô ấy đã vẫy tay tạm biệt gia đình từ sân ga.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1