YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  _________her tears, she waved goodbye to her family from the station platform.

  • A. Filling out
  • B. Bringing in
  • C. Turning over
  • D. Fighting back

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D

  • Fighting back tears: gạt nước mắt
  • Gạt nước mắt, cô ấy đã vẫy tay tạm biệt gia đình từ sân ga.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON