YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  He has not been offered the job because he cannot meet the _______ of the company.

  • A. requirements
  • B. applicants
  • C. information
  • D. education

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A

  • requirements: sự yêu cầu (phù hợp về nghĩa từ trong tình huống)
  • Anh ta đã không có cơ hội ở công việc này bởi vì anh ta không hội tụ đủ những yêu cầu của công ty.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF