ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  He has not been offered the job because he cannot meet the _______ of the company.

  • A. requirements
  • B. applicants
  • C. information
  • D. education
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A

  • requirements: sự yêu cầu (phù hợp về nghĩa từ trong tình huống)
  • Anh ta đã không có cơ hội ở công việc này bởi vì anh ta không hội tụ đủ những yêu cầu của công ty.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1