YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Please complete the _________form and return it to us.

  • A. applying
  • B. application
  • C. applicant
  • D. applicable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • application form: mẫu đơn đăng kí
  • Vui lòng hoàn tất mẫu đăng ký và đưa lại nó cho chúng tôi.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1235

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF