ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Please complete the _________form and return it to us.

  • A. applying
  • B. application
  • C. applicant
  • D. applicable
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • application form: mẫu đơn đăng kí
  • Vui lòng hoàn tất mẫu đăng ký và đưa lại nó cho chúng tôi.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1235

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1