YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  A _______ is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.

  • A. vocation
  • B. subject
  • C. certificate
  • D. grade

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C

  • certificate: chứng chỉ
  • Chứng chỉ là một văn bản chính thức mà bạn được nhận khi bạn hoàn thành một khóa học hay khóa đào tạo.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON