YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  A _______ is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.

  • A. vocation
  • B. subject
  • C. certificate
  • D. grade

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C

  • certificate: chứng chỉ
  • Chứng chỉ là một văn bản chính thức mà bạn được nhận khi bạn hoàn thành một khóa học hay khóa đào tạo.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON