YOMEDIA
UREKA
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  There are two types of higher education in _______ UK: higher general education and higher vocational education.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. no article

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C

  • "the" là mạo từ xác định đứng trước một số quốc gia như UK, USA
  • Có 2 kiểu giáo dục bậc cao ở Vương Quốc Anh: giáo dục tổng hợp và giáo dục hướng nghiệp.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1226

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF