ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Parents can express a _______ for the school their child attends

  • A. prefer
  • B. preference
  • C. preferential
  • D. preferentable
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • preference: sự ưu đãi, quyền ưu tiên, sự mong muốn
  • Cha mẹ có thể bày tỏ sự mong muốn cho trường học nơi con họ theo học.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1