YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Parents can express a _______ for the school their child attends

  • A. prefer
  • B. preference
  • C. preferential
  • D. preferentable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • preference: sự ưu đãi, quyền ưu tiên, sự mong muốn
  • Cha mẹ có thể bày tỏ sự mong muốn cho trường học nơi con họ theo học.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON