YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Parents can express a _______ for the school their child attends

  • A. prefer
  • B. preference
  • C. preferential
  • D. preferentable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • preference: sự ưu đãi, quyền ưu tiên, sự mong muốn
  • Cha mẹ có thể bày tỏ sự mong muốn cho trường học nơi con họ theo học.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON