YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  You are old enough. I think it is high time you applied _______ a job

  • A. in
  • B. at
  • C. about
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D

  • apply for: xin vào, nộp vào
  • Bạn đã trưởng thành. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn xin việc làm rồi.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON