ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Many parents do not let their children make a decision _______ their future career

  • A. in
  • B. on 
  • C. out
  • D. about
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • make a decision on: đưa ra quyết định
  • Nhiều phụ huynh không cho con mình đưa ra quyết định về nghề nghiệp tương lai của chúng.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1