YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Many parents do not let their children make a decision _______ their future career

  • A. in
  • B. on 
  • C. out
  • D. about

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • make a decision on: đưa ra quyết định
  • Nhiều phụ huynh không cho con mình đưa ra quyết định về nghề nghiệp tương lai của chúng.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON