ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  In many countries, prospective university students apply for _______ during their last year of high school.

  • A. achievement
  • B. information
  • C. course
  • D. admission
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D

  • apply for admission: xin yêu cầu nhập học
  • Ở nhiều nước, học sinh có triển vọng vào trường đại học xin yêu cầu nhập học trong suốt năm cuối ở trường phổ thông.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1233

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1