YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  In many countries, prospective university students apply for _______ during their last year of high school.

  • A. achievement
  • B. information
  • C. course
  • D. admission

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D

  • apply for admission: xin yêu cầu nhập học
  • Ở nhiều nước, học sinh có triển vọng vào trường đại học xin yêu cầu nhập học trong suốt năm cuối ở trường phổ thông.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1233

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF