ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Soạn bài Biên bản - Ngữ văn 9

Qua bài học giúp các em phân tích được các yêu cầu của biên bản và liệt kê được các loại biên bản thường gặp trong thực tế cuộc sống, và các em viết được một biên bản sự vụ hoặc hội nghĩ.

VDO.AI
 

1. Tóm tắt nội dung

 • Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang sảy ra hoặc vừa mới sảy ra. Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.
 • Tùy theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản hội nghị, biên bản sự vụ,...
 • Biên bản gồm có các mục sau:
  • Phần mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.
  • Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc.
  • Phần kết thúc: Thời gian kết thúc, chữ kí và họ và tên các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo.
 • Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác.

2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1. Hãy lựa chọn tình huống viết biên bản trong các trường hợp sau:

a. Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội.

b. Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy hiệu trưởng.

c. Một vụ tai nạn giao thông.

d. Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e. Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi thăm quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm.

 • a. Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội.
 • b. Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy hiệu trưởng.
 • d. Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

Câu 2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Biên bản

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP 9A 

GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN ƯU TÚ CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc:...ngày.....tại lớp 9A

Lý do cuộc họp:

Đội viên chi đội lớp 9A: 36 bạn

Bí thư đoàn trường: Nguyễn Lan Anh

Liên đội trưởng: Hoàng Anh Thư

Chủ tọa: Nguyễn Ngọc Lan

Thư kí: Mai Ánh Tuyết

Nội dung:

1. Đánh giá của ban chỉ huy chi đội về tình hình rèn luyện và phấn đầu của chi đội trong thời gian qua và phương hướng hoạt động của chi đội trong thời gian tới.

2. Chủ tọa trình bày ý nghia của việc giới thiệu đội viên ưu tú cho đoàn, tiêu chuẩn được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa.

3. Các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận.

4. Biểu quyết danh sách giới thiệu.

5. Chủ tạo khẳng định kết quả cuộc hợp và tuyên bố bế mạc.

Chủ tọa                                                                          Thư kí

Kí và ghi rõ họ tên                                                 Kí và ghi rõ họ tên

3. Hỏi đáp về bài Biên bản

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 
 
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)