Giải bài tập SGK Bài 29 Vật lý 11 Cơ bản & Nâng cao

5 trắc nghiệm 10 bài tập SGK

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và Nâng cao chương trình Vật Lý lớp 11 Bài 29: Thấu kính mỏng giúp các em học sinh năm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức lý thuyết.