Tìm tập xác định của hàm số f(x)=(4x-3)^(1/2)

Tìm tập xác định của hàm số f(x)=(4x-3)^(1/2)

bởi Mai Đào ngày 15/02/2017

Bài này tập xác định của nó là gì, bạn nào tìm giúp mình với, mình cảm ơn trước.

Tìm tập xác định D của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {4x - 3} \right)^{\frac{1}{2}}}.\)

A. \(D=\mathbb{R}\)

B. \(D = \mathbb{R} \backslash \left( {\frac{3}{4}} \right)\)

C. \(D = \left[ {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

D. \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

Câu trả lời (5)

 • Bạn ôn lại bài hàm số lũy thừa nhé, câu này khá đơn giản.

  Do \(\frac{1}{2}\) không phải là số nguyên nên:

  Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi  \(4x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{4}\)

  Vậy tập xác định của hàm số:  \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

  bởi My Le ngày 18/02/2017
  Like (1)
 • Sẵn các bạn giải bài này giúp mình luôn nhé.

  Tìm tập xác định của hàm số \(y=(x^2-3x)^{-6}\).​

  A. \(D=(3;+\infty )\)

  B.  \(D=\mathbb{R}\) 

  C. \(D=\mathbb{R}\setminus \left \{ 0;3 \right \}\) 

  D. \(D=( 0;3 )\)

  bởi thanh hằng ngày 18/02/2017
  Like (1)
 • Số mũ -6 là số nguyên âm nên:

  Hàm số \(y = {\left( {{x^2} - 3{\rm{x}}} \right)^{ - 6}}\) có điều kiện xác định là: \({x^2} - 3{\rm{x}} \ne {\rm{0}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{x}} \ne {\rm{0}}\\ {\rm{x}} \ne {\rm{3}} \end{array} \right.\)

  Vậy tập xác định của hàm số là \(D=\mathbb{R}\setminus \left \{ 0;3 \right \}\).

  Mấy bài này dễ lắm, các bạn xem lại lý thuyết là biết làm ngay à.

  bởi minh thuận ngày 18/02/2017
  Like (0)
 • D

   

  bởi Nguyễn Thư ngày 21/05/2017
  Like (0)
 • d

   

  bởi Nguyễn Thành Trung ngày 02/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan