YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C3 trang 154 SGK Vật lý 9

Giải bài C3 tr 154 sách GK Lý lớp 9

Trên hình 59.1 SGK vẽ các thiết bị trong đó thực hiện sự biến đổi năng lượng từ dạng ban đầu sang dạng cuối cùng cần dùng cho con người. Hãy chỉ ra năng lượng đã chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị. Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Thiết bị A: (1) cơ năng thành điện năng, (2) điện năng thành nhiệt năng.
  • Thiết bị B: (1) điện năng thành cơ năng, (2) động năng thành động năng.
  • Thiết bị C: (1) hóa năng thành nhiệt năng, (2) nhiệt năng thành cơ năng.
  • Thiết bị D: (1) hóa năng thành điện năng, (2) điện năng thành nhiệt năng.
  • Thiết bị E: (2) quang năng thành nhiệt năng.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 154 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON