YOMEDIA
NONE

Bài tập 59.8 trang 121 SBT Vật lý 9

Bài tập 59.8 trang 121 SBT Vật lý 9

Trong nồi nước đang sôi bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?

A. Động năng thành thế năng.

B. Nhiệt năng thành cơ năng.

C. Nhiệt năng thành hóa năng.

D. Hóa năng thành cơ năng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Trong nồi nước đang sôi bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ nhiệt năng thành cơ năng.

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59.8 trang 121 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON