YOMEDIA
NONE

Bài tập C1 trang 154 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 154 sách GK Lý lớp 9

Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trường hợp nào dưới đây có cơ năng (năng lượng cơ học).

  • Tảng đá nằm dưới mặt đất.
  • Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất
  • Chiếc thuyền chạy trên mặt nước.
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Tảng đá được nâng lên khỏi mặt dất (có khả năng thực hiện công cơ học).

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 154 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON