YOMEDIA
NONE

Bài tập 59.2 trang 121 SBT Vật lý 9

Bài tập 59.2 trang 121 SBT Vật lý 9

Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp ? Cho ví dụ.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ như bàn là, nồi cơm điện...

- Điện năng biến đổi thành quang năng. Ví dụ: đèn Led, đèn ống

- Điện năng biến đổi thành cơ năng. Ví dụ: máy bơm, quạt điện

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59.2 trang 121 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON