YOMEDIA
NONE

Bài tập 59.3 trang 121 SBT Vật lý 9

Bài tập 59.3 trang 121 SBT Vật lý 9

Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về biển) có kèm theo sự biến đổi của năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Quang năng của ánh sáng mặt trời biến đổi thành nhiệt năng làm nước nóng; nước nóng bốc hơi thành mây bay lên cao có thế năng giọt mưa từ đám mây rơi xuống thì thế năng chuyến thành động năng; nước từ trên núi cao chảy xuống suối, sông ra biển thì thế năng của nước biển thành động năng.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59.3 trang 121 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON