YOMEDIA
NONE

Bài tập 59.6 trang 121 SBT Vật lý 9

Bài tập 59.6 trang 121 SBT Vật lý 9

Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?

A. Có thể kéo, đẩy các vật khác.

B. Có thể làm biến dạng các vật khác.

C. Có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật khác.

D. Có thể làm thay đổi màu sắc các vật khác.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Bằng các giác quan, để nhận biết được một vật có nhiệt năng ta căn cứ vào việc vật đó có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật khác.

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59.6 trang 121 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON