YOMEDIA
NONE

Bài tập 59.7 trang 121 SBT Vật lý 9

Bài tập 59.7 trang 121 SBT Vật lý 9

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được biến đổi thành nhiệt năng?

A. Cơ năng.

B. Điện năng.

C. Hóa năng.

D. Quang năng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Trong nồi cơm điện, điện năng đã được biến đổi thành nhiệt năng.

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59.7 trang 121 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON