YOMEDIA
NONE

Bài tập 59.1 trang 121 SBT Vật lý 9

Bài tập 59.1 trang 121 SBT Vật lý 9

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào?

A. Làm tăng thể tích vật khác.        

B. Làm nóng một vật khác.

C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.

D. Nổi được trên mặt nước 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng làm nóng một vật khác.

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59.1 trang 121 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON