YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.3 trang 9 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.3 trang 9 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.1, trong đó điện trờ R1=10Ω, R2=20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V

a. Số chỉ của vôn kế và ampe kế là bao nhiêu?

b. Chỉ với hai điện trở trên đây, nêu hai cách làm tăng cường độ dòng điện trong mạch lên gấp ba lần (có thế thay đổi UAB).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Vôn kế đo giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1

Ta có: Điện trở tương đương của toàn mạch là

R=R1+R2=10+20=30Ω

- Cường độ dòng điện trong mạch là:

I=UAB/Rtd=12/30=0,4A

- Số chỉ của vôn kế là:

U=I.R1=0,4.10=4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A

b. Có 2 cách thực hiện:

Cách 1: Giữ nguyên hai điện trở mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần

Cách 2: Giảm điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc điện trở R1 =10Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện thế như ban đầu. 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 9 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON