ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.12 trang 11 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.12 trang 11 SBT Vật lý 9

Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng?

\(\begin{array}{l} A.\,\,\,{R_{AB}} = {R_1} + {R_2}\\ B.\,\,\,{I_{AB}} = {I_1} = {I_2}\\ C.\,\,\,\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{R_2}}}{{{R_1}}}\\ D.\,\,{U_{AB}} = {U_1} + {U_2} \end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

A, B, D - đúng

C - sai vì: \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{I{R_1}}}{{I{R_2}}} = \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\)

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.12 trang 11 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Đào

  Hai điện trở R1vaf R2được mắc theo hai cách vào hai điểm M,N trong sơ đồ, trong đó hiệu điện thế U=6V. trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. trong cách mắc thứ 2, ampe kế chỉ 1,8A

  a/đó là hai cách mắc thế nào?vẽ sơ đồ từng cách mắc

  b/tính điện trở R1 và R2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  mọi người giúp mình bài này với.
  có hai bóng đèn loại 6V- 4,5 W và 3W - 1,5 W mắc vào 2 bóng đèn với cùng một biến trở vào hiệu điện thế là 9V thì 2 đèn sáng bình thường
  SƠ ĐỒ: Đ1 nt( Đ2 song song Rb)
  a) tính Rb
  b) tính công suất của đoạn mạch trên
  ---
  mình làm được câu a rồi, còn câu b thì k biết làm.. mấy bạn giải cặn kẽ giúp mình câu b với. Cảm ơn mấy bạn

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • het roi

  Cho hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U. Biết điện trở R1=40Ω chịu đc dòng điện tối đa là 1,2A còn điện trở R2=35Ω chịu đc dòng điện tối đa bằng 1,4A. Hỏi nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào mạch thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để cả hai điện trở đều không bị hỏng.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1