ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.13 trang 11 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.13 trang 11 SBT Vật lý 9

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.3 trong đó các điện trở R1= 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tác K mở ?

A.Nhỏ hơn 2 lần.

B. Lớn hơn 2 lần.

C. Nhỏ hơn 3 lần.\({I_d} = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{U}{3}\)

D. Lớn hơn 3 lần.\(\frac{{{I_d}}}{{{I_m}}} = \frac{{\frac{U}{3}}}{{\frac{U}{9}}} = 3\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi K mở: mạch gồm R1 nối tiếp R2

Khi K đóng: mạch gồm R1

- Cường độ dòng điện khi K mở là:

\({I_m} = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{U}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{U}{{3 + 6}} = \frac{U}{9}\)

- Cường độ dòng điện khi K đóng:

\({I_d} = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{U}{3}\)

- Ta có:

\(\frac{{{I_d}}}{{{I_m}}} = \frac{{\frac{U}{3}}}{{\frac{U}{9}}} = 3\)

Vậy Iđ=3Im

- Chọn đáp án D 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.13 trang 11 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • La-la Love

  Có 2 đèn LED vàng giống nhau và một nguồn hiệu điện thế U=12V. Để hai đèn sáng bình thường( hiệu điện thế của mỗi đèn là 3V và cường độ dòng điện qua mỗi đèn là 0,15 mA), người ta mắc nối tiếp hai đèn cùng với một điện trở R vào nguồn điện. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính giá trị của R

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  thanh duy

  Đ1 ghi 120V-40W và đèn 2 ghi 120V-60W được mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế là 240V. Công suất tiêu thụ của đèn 1 là bao nhiêu?

  Anh em giúp đỡ giùm có biết thì giúp nhé đang cần gấp lắm

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho hai điện trở R1 = 15 Ω và R2 = 10Ω được mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế 18V.

  a- Tính điện trở tương đương của đoan mạch?

  b- Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?

  c- Mắc nối tiếp với R2 thêm một điện trở R3 = 5 Ω. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính cưòng độ dòng điện qua mạch chính lúc này?

  Theo dõi (0) 17 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1