ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.8 trang 10 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.8 trang 10 SBT Vật lý 9

Đặt hiệu điện thế U=12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1=40Ω và R2=80Ω  mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là bao nhiêu?

A.0,1A                      B.0,15A             

C.0,45A                    D.0,3A

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Điện trở tương đương của mạch là: 

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 40 + 80 = 120\)Ω

- Cường độ dòng điện qua mạch là: 

I=U/Rtd=12/120=0,1A

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.8 trang 10 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1