ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.7 trang 10 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.7 trang 10 SBT Vật lý 9

Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω, R3=15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V

a.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 5 + 10 + 15 = 30\Omega \)

b. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:

I=U/R=12/30=0,4A

(Vì ba điện trở ghép nối tiếp nên cường độ dòng điện qua mỗi điện trở bằng nhau)

⇒ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

\(\begin{array}{l} {U_1} = I{R_1} = 0,4.5 = 2V\\ {U_2} = I{R_2} = 0,4.10 = 4V\\ {U_3} = I{R_3} = 0,4.15 = 6V \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 10 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Văn Duyệt

  Điện trở R1=10 ôm chịu được cường dộ lớn nhất đặt vào 2 đầu của nó là U1=6 V. Điện trở R2=5 ôm chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào 2 đàu của nó là U2=4v. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào 2 đầu của đoạn mạch này là:

  A. 10 V , B.12V, C.8V , D, 9V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  A La

  Cho 1 đọan mạch gồm 2 điện trở R1=20Ω , R2=30Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua đọan mạch là 3,2A . Tính :

  a, Điện trở tương đương của đọan mạch

  b, Hiệu điện thế giữa 2 đầu đọan mạch

  c, Hiệu điện thế 2 đầu mỗi điện trở R1, R2

  Giúp e vs ạ, e cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Cho mạch điện gồm hai điện trở R1=6Ω, R2=12Ω mắc nối tiếp vào mạch điện. a,Vẽ sơ đồ mạch điện. b,Dòng điện trong mạch có cường độ là ampe. Tính hiệu điện thế, tính đầu mỗi điện trở và của cả mạch điện trong hai trường hợp mắc song song và mắc nối tiếp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1