ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.4 trang 9 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.4 trang 9 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đổ như hình 4.2,trong đó điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, vôn kế chỉ 3V 

a. Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Số chỉ của ampe kế là: I=U2/R2=3/15=0,2A

b. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

UAB=IR=I(R1+R2)=0,2.20=4V

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 9 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1