YOMEDIA
NONE

Bài tập C5 trang 5 SGK Vật lý 8

Giải bài C5 tr 5 sách GK Lý lớp 8

So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài tập C5

Nếu so với toa tàu thì hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không thay đổi.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C5 trang 5 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON