YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C6 trang 5 SGK Vật lý 8

Giải bài C6 tr 5 sách GK Lý lớp 8

Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu nhận xét sau đây:

Một vật có thể là chuyển động ………… nhưng lại là ………… đối với vật khác.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C6

Một vật có thể là chuyển động cơ học so với vật làm mốc này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C6 trang 5 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON