YOMEDIA
NONE

Xác định các thông tin từ đồ thị chuyển động cơ học

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • - Xác định loại chuyển động:

  + Đồ thị v – t: Đồ thị song song với trục Ot (chuyển động thẳng đều); Đồ thị không song song với trục Ot (chuyển động không đều).

  + Đồ thị x – t: Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (chuyển động thẳng đều); Đồ thị là đường cong ( chuyển động không đều).

  - Tính vận tốc:

  + Đồ thị v – t: Vận tốc là giá trị tại giao điểm đồ thị với trục Ov.

  + Đồ thị x – t: Xác định hai điểm trên đồ thị (x1;t1) và (x2;t2) vận tốc của vật là: \(v = \frac{{{x_1} - {x_2}}}{{{t_1} - {t_2}}}\)

  - Tính quãng đường:

  + Đồ thị v – t: Là diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi đồ thị và hai đường thẳng giới hạn bởi t = t1 và t = t2.

  + Đồ thị x – t: s = x2 – x1

  - Viết công thức đường đi: Xác định v, t0 từ đồ thị, từ đó s = v(t – t0)

    bởi Đan Nguyên 30/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON