YOMEDIA
ZUNIA12

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 = 12km/h nếu người đó tăng vận tốc lên 3km/h thì đến sớm hơn 1h.

a. Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B.

b. Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 = 12km/h được quãng đường s1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15 phút. Do đó trong quãng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 = 15km/h thì đến nơi vẫn sớm hơn dự định 30’. Tìm quãng đường s1

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 •  a. Giả sử quãng đường AB là s thì thời gian dự định đi hết quãng đường AB là 

  Vì người đó tăng vận tốc lên 3km/h và đến sớm hơn 1h nên:

  \(\begin{array}{l} \frac{s}{{\mathop v\nolimits_1 }} - \frac{s}{{\mathop v\nolimits_1 + 3}} = 1\\ \Leftrightarrow \frac{S}{{12}} - \frac{S}{{15}} = 1\\ \Rightarrow S = 60km \end{array}\)

  Thời gian dự định đi từ A đến B là:        

  \(t = \frac{S}{{12}} = \frac{{60}}{{12}} = 5h\)    

  b. Gọi t1’ là thời gian đi quãng đường s1:     \(t{'_1} = \frac{{{s_1}}}{{{v_1}}}\) 

  Thời gian sửa xe:    \(\Delta t = 15' = \frac{1}{4}h\)                                          

  Thời gian đi quãng đường còn lại:        \(t{'_2} = \frac{{S - {S_1}}}{{{v_2}}}\)    

  Theo bài ra ta có:                       

  \(\begin{array}{l} {t_1} - (t{'_1} + \frac{1}{4} + t{'_2}) = \frac{1}{2}\\ \Rightarrow {t_1} - \frac{{{s_1}}}{{{v_1}}} - \frac{1}{4} - \frac{{s - {s_1}}}{{{v_2}}} = \frac{1}{2}(1)\\ \Rightarrow \frac{s}{{\mathop v\nolimits_1 }} - \frac{s}{{\mathop v\nolimits_2 }} - \mathop s\nolimits_1 \left( {\frac{1}{{\mathop v\nolimits_1 }} - \frac{1}{{\mathop v\nolimits_2 }}} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}(2) \end{array}\)

  Từ (1) và (2) suy ra    :

  \(\begin{array}{l} \mathop S\nolimits_1 \left( {\frac{1}{{\mathop v\nolimits_1 }} - \frac{1}{{\mathop v\nolimits_2 }}} \right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}\\ Hay\,\,\,\,\,\mathop S\nolimits_1 = \frac{1}{4}\frac{{\mathop v\nolimits_1 .\mathop v\nolimits_2 }}{{\mathop v\nolimits_2 - \mathop v\nolimits_1 }} = \frac{1}{4}.\frac{{12.15}}{{15 - 12}} = 15km \end{array}\)

    bởi Co Nan 30/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF