YOMEDIA
NONE

Bài tập C5 trang 11 SGK Vật lý 7

Giải bài C5 tr 11 sách GK Lý lớp 7

Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2. Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng thay đổi như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C5

  • Sẽ thấy bóng tối và bóng nửa tối thu hẹp dần.

    • Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng nửa tối đều thu hẹp lại hơn.

    • Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối, chỉ còn bóng tối rõ nét.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C5 trang 11 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF