ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.4 trang 9 SBT Vật lý 7

Bài tập 3.4 trang 9 SBT Vật lý 7

Vào một ngày trời nắng, cùng một lúc người ta quan sát thấy một cái cọc cao 1m để thẳng đứng có một cái bóng trên mặt đất dài 0,8m và một cái cột đèn có bóng dài 5m. Hãy dùng hình vẽ theo tỉ lệ 1cm ứng với 1m để xác định chiều cao của cột đèn. Biết rằng các tia sáng mặt trời đều song song. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

+ Dùng thước vẽ các cọc AB dài 1cm.

+ Vẽ cái bóng AO của cọc AB trên mặt đất: AO = 0,8cm.

+ Nối BO đó là đường truyền ánh sáng Mặt Trời. Lấy CO dài 5cm ứng với cái bóng của cột đèn.

+ Vẽ cột đèn CĐ cắt đường BO kéo dài tại Đ.

+ Đo chiều cao CĐ chính là chiều cao cột đèn, CĐ = 6,25cm

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.4 trang 9 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1