ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.9 trang 81 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.9 trang 81 SBT Vật lý 6

Sự sôi có tính chất nào sau đây?

A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.

B. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

C. Khi đang sôi chỉ xảv ra sự bay hơi trên mặt thoáng của chất lỏng.

D. Khi đang sôi chi xảy ra sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B.

Sự sôi có tính chất là: Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.9 trang 81 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hoài Thương

  tại sao nói sự sôi là sự bay hơi đặc biệt ???

  các bạn giúp mk nhé chiều nay mk thi hk 2 rồi huhu mk sẽ tk cho tất cả các bạn !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Anh

  câu 1:sự sôi là sự............diễn ra ở cả trên................của chất lỏng lẫn..............chất lỏng.

  câu 2:nước sôi ở nhiệt độ ..........nhiệt độ này gọi là........của nước, trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ................

  câu 3:ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi chất này chỉ tồn tại ở thể.........: ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi, cao hơn nhiệt độ nóng chảy có thể tồn tại ở thể.....................và thể...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1