ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.18 trang 82 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.18 trang 82 SBT Vật lý 6

Nước đá, hơi nước, nước có đặc điếm nào chung sau đây?

A. Cùng một thể.              

B. Cùng khối lượng và trọng lượng riêng.

C. Cùng một chất.            

D. Không có chung cả ba đặc điểm trên. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung là cùng một chất.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.18 trang 82 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1