ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.23 trang 83 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.23 trang 83 SBT Vật lý 6

Ở nhiệt độ 120oC chất X

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi

C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vì ở 120oC chất X đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí nên nó chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.23 trang 83 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1