ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.17 trang 82 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.17 trang 82 SBT Vật lý 6

Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng?

A. đoạn AB

B. đoạn BC

C. đoạn CD

D. đoạn OA và CD 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Đoạn CD của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng mà ở đây là thể hơi (nhiệt độ trên 100o).

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.17 trang 82 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1