ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.22 trang 83 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.22 trang 83 SBT Vật lý 6

Nhiệt độ nóng chảy của chất X là

A. 30oC

B. 160oC

C. 40oC

D. 120oC

Lời giải: 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì ở 40oC thì đường biểu diễn là đoạn nằm ngang và chất X đang chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.22 trang 83 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1