ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.12 trang 81 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.12 trang 81 SBT Vật lý 6

Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc

A. khối lượng của chất lỏng.

B. thể tích của chất lỏng.

C. khối lượng riêng của chất lỏng.

D. áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D.

Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.12 trang 81 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1