ON
YOMEDIA

Vật Lý 6 Chương 2: Nhiệt Học

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và củng cố kiến thức môn Vật Lý 6, mời các em cùng tham khảo nội dung chương trình Vật lý 6 Chương 2 Nhiệt Học do Học247 tổng hợp và biên soạn dưới đây. Trong chương này, các em sẽ nghiên cứu về những kiến thức cơ bản của phần Nhiệt học qua các hiện tượng nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng và khí, tìm hiểu về các quá trình nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ ... có trong tự nhiên. Mỗi bài giảng đều có các phần tóm tắt lý thuyết, các công thức cần nhớ, đề thi trắc nghiệm online , các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết và phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết sau đây!

Chủ đề Vật Lý 6

 

1=>1