ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.11 trang 81 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.11 trang 81 SBT Vật lý 6

Nước chỉ bắt đầu sôi khi

A. các bọt khí xuất hiện ở đáy bình.

B. các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng.

C. các bọt khí từ đáy bình nổi lên.

D. các bọt khí càng nổi lên càng to ra. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B.

Nước chỉ bắt đầu sôi khi các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.11 trang 81 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyen Ngoc

  1. Chọn những từ hay số thích hợp để điền vào các chỗ trống trong các câu sau:

  a) Đối với thủy ngân, nhiệt độ nóng chảy là ........\(^oC\) ứng với ........\(^oF\). Nhiệt độ sôi là ........\(^oC\) ứng với \(^oF\).

  b) Đối với rượu, nhiệt độ nóng chảy là ........\(^oC\) ứng với ........\(^oF\). Nhiệt độ sôi là ........\(^oC\) ứng với \(^oF\).

  c) Đối với nước, nhiệt độ nóng chảy là ........\(^oC\) ứng với ........\(^oF\). Nhiệt độ sôi là ........\(^oC\) ứng với \(^oF\).

  d) Như vậy nhiệt độ sôi của nước ........ nhiệt độ sôi của thủy ngân nhưng lại ........ nhiệt độ sôi của rượu.

  e) Phần lớn ở các chất, trong suốt thời gian ........ hay thời gian ........ thì ........ của chúng không thay đổi.

  2. Ta có thể nói sự sôi là sự bay hơi và ngược lại sự bay hơi là sự sôi có được không? Tại sao?

  3. Em hãy quan sát và mô tả hiện tượng sẽ xẩy ra với nước ở trong bình kể từ khi bắt đầu đun cho tới khi sôi. Giải thích?

  4. Ở trên đỉnh núi cao 3000m, ta có thể luộc chín một quả trứng không? Tại sao?

  5. Kết quả theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất được ghi vào bảng sau:

  Thời gian (phút) 0 5 10 15 20 25
  Nhiệt độ (\(^oC\)) -5 0 0 50 100 100

  a) Cho biết chất đó là chất gì?

  b) Cho biết chất đó ở trạng thái nào ững với từng thời gian trên.

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 •  
   
  Hy Vũ

  nước tồn tạ ở các thể nào khi đun sôi nước?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1