ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.8 trang 81 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.8 trang 81 SBT Vật lý 6

Đun nước tới khi nước reo, ta thấy các bọt khí nổi lên từ đáy cốc thí nghiệm, nhưng chúng lại nhỏ dần và có thế biến mất trước khi tới mặt nước. Hãy giải thích tại sao? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi đó mới chỉ có nước ở dưới nóng, nước ở trên chưa nóng. Do đó các bọt khí càng nổi lên thì không khí và hơi nước ở bên trong càng gặp lạnh co lại (do nhiệt độ giảm), một phần hơi nước trong bọt ngưng tụ thành nước. Chính vì thế mà các bọt khí nhỏ dần và có thế biến mất trước khi lên tới mặt nước.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.8 trang 81 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1